De vereniging heeft ten doel de belangen van het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik in brede zin te behartigen.
De contributie bedraagt 25,00 per jaar. Bankrelatie: NL17 INGB 0004 3781 00
Secretariaat: Oosterdijk 4 - 1671 HJ Medemblik.

Vereniging VRIENDEN van het Stoommachinemuseum VIER NOORDER KOGGEN