De vereniging heeft ten doel de belangen van het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik in brede zin te behartigen. De contributie bedraagt 12,50 per jaar. Secretariaat: Oosterdijk 4 - 1671 HJ Medemblik.

Vereniging VRIENDEN van het Stoommachinemuseum VIER NOORDER KOGGEN