Inleiding
In deze rondleiding vindt u een nadere beschrijving van de stoommachines zoals die in het museum te zien zijn. De informatie uit de expositie is hier aangevuld met technische bijzonderheden, achtergronden en foto's van de stoomwerktuigen. We hebben hier niet de intentie volledig te zijn, maar willen u op deze wijze meer informatie meegeven.

De rondleiding begint met een inleidend gedeelte. Hier kunt u lezen over het ontstaan van het museum, de geschiedenis van het gemaal "Vier Noorder Koggen", de geschiedenis van de stoommachine en de werking van de zuigerstoommachine.
Links vindt u de buttons, waarmee u de infomatie van de verschillende objecten uit de collectie kunt oproepen.
Zeker nadat er op bescheiden basis een museum is ingericht, in de voormalige goederenloods van het station Medemblik; de publieke belangstelling is groot en het aantal machines groeit zodanig dat een nieuwe grotere ruimte gewenst is.
Vanaf 1976 is het stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" zelden meer in gebruik, omdat na de ruilverkaveling en de bouw van een nieuw gemaal te Wervershoof de functie is komen te vervallen. Sinds 1975 staat het gebouw op de monumentenlijst.

Om het gemaal te behouden en een nieuwe functie te geven richt men een werkgroep op en na onderhandelingen met het stoommachinemuseum en het Waterschap West-Friesland is de nieuwe bestemming van het gebouw een feit: de Stichting Nederlands Stoommachinemuseum gaat in het voormalig stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" een museum exploiteren met als basis de collectie Jongert.

Inleiding (vervolg)