Inleiding
In deze virtuele rondleiding vindt u een nadere beschrijving van de stoommachines zoals die in het museum te zien zijn. De informatie uit de expositie is hier aangevuld met technische bijzonderheden, achtergronden en foto's van de stoomwerktuigen. We hebben hier niet de intentie volledig te zijn, maar willen u op deze wijze meer informatie meegeven.

Opzet van de virtuele rondleiding
De virtuele rondleiding begint met een inleidend gedeelte. Hier kunt u lezen over het ontstaan van het museum, de geschiedenis van het gemaal "Vier Noorder Koggen", de geschiedenis van de stoommachine en de werking van de zuigerstoommachine.
Daarna komt de collectie aan bod. De nummering van en de volgorde van de objecten zijn hetzelfde als in de expositie.

Wij hopen dat deze virtuele rondleiding u zal aanzetten tot een daadwerkelijke bezoek. In een handig boekje, dat u in het museum kunt aanschaffen, vindt u de informatie van deze virtuele rondleiding in uitgebreidere vorm terug. Aan de hand daarvan kunt u deze rondleiding nog eens dunnetjes, met voorkennis en ... gehuld in een geur van olie en waterdamp overdoen.
Wij ontvangen u graag in ons bezoekerscentrum.
Direct naar de stoomobjecten?
Wilt u de inleiding en de geschiedenis, behorende bij deze virtuele rondgang, overslaan dan kunt u rechtstreeks naar de stoomobjecten door te klikken op de plattegrond. Op de grote plattegrond die dan verschijnt zijn de objecten weegegeven door hun objectnummer (1 t/m 32). Door daarop te klikken ontvouwt zich de bij het object behorende webpagina.
Telkens vindt u op de pagina van een object een korte toelichting, technische gegevens, foto- en soms ook videomateriaal en, op een kleine plattegrond in rood aangegeven, waar u het object in het museum kunt vinden.

Ga direct naar het museum

Het ontstaan van het museum
Begin jaren zeventig start de heer C.P. Jongert, geheel zelfstandig met het restaureren van een aantal stoommachines. Hiermee legt hij, zonder het op dat moment te weten, de basis voor het Nederlands Stoommachinemuseum.
Zeker nadat er op bescheiden basis een museum is ingericht, in de voormalige goederenloods van het station Medemblik; de publieke belangstelling is groot en het aantal machines groeit zodanig dat een nieuwe grotere ruimte gewenst is.
Vanaf 1976 is het stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" zelden meer in gebruik, omdat na de ruilverkaveling en de bouw van een nieuw gemaal te Wervershoof de functie is komen te vervallen. Sinds 1975 staat het gebouw op de monumentenlijst.

Bekijk de video

Om het gemaal te behouden en een nieuwe functie te geven richt men een werkgroep op en na onderhandelingen met het stoommachinemuseum en het Waterschap West-Friesland is de nieuwe bestemming van het gebouw een feit: de Stichting Nederlands Stoommachinemuseum gaat in het voormalig stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" een museum exploiteren met als basis de collectie Jongert.

Inleiding (vervolg)