Het principe van compound en triple-expansie
In een zuigerstoommachine koelt de stoom door expansie (uitzetting) af en daarmee de cilinderwand.
En steeds als er verse stoom in de cilinder komt dan condenseert deze tegen de koele wand: een deel van de stoom wordt water. Dit is ongunstig voor het stoomverbruik en zorgt voor verlies aan vermogen van de machine.

Een verbetering is het zogenaamde "compounderen": expansie van de binnenkomende stoom verdelen over twee cilinders.
Later over drie (triple-expansie) of zelfs over vier of meer stappen (meervoudige expansie).

In een eerste cilinder expandeert de stoom maar gedeeltelijk en gaat vervolgens naar een volgende cilinder voor verdere uitzetting.
Zo is er minder afkoeling per cilinder en dus minder condensatie, ofwel een beter rendement.