Samenstelling bestuurJan Spelt
(voorzitter)


Els Goetjes
(secretaris)


Nico Rijnen
(penningmeester)
Dick Reinold
(ledenadministratie)


Marcel van Meel
(redacteur Nieuwsbrief)